zaterdag 27 april 2013

Oudjes op TV


Hallo Nicole ben jij dat?
Ja, hoi Mam.
Hahaha, ik zit TV te kijken op 2 en het is zó leuk, dat wilde ik even zeggen, hahaha!
Wat kijk je dan?
Allemaal oude mensen in het bejaardenhuis en er is er ééntje bij zó grappig! Kijk jij ook?
Nee, maar ik weet dat dat erop is, ik neem het op.
Oh maar je moet nu kijken het is zó leuk! Hahaha!
Ok, zal ik doen, ga maar lekker verder kijken dan want anders mis je de helft.
Ja, ik hang gauw op en dan bel ik morgen nog wel, doei!
Dag Mam!


Hier ging het om: Nooit te oud

zondag 14 april 2013

Mam, ik sta in de krant(Ramenwasservice in plaats van thuishulp #4)

Goedemiddag, ik heb uw mail ontvangen over de bezuiniging op de thuishulp en wil daar graag nog wat vragen over stellen kan dat?
Ja hoor, dat kan.
...

Hoi Mam, heb je gezien dat ik in de krant sta?
Nee? Laat eens kijken?
Hier staat het: "Is strijkservice de volgende stap?"
Maar dat ben jij toch niet op die foto?
Nee, maar ze hebben mij geïnterviewd en dat staat erin.
Even lezen hoor... En van wanneer is deze krant?
Van vrijdag.
Oh, wat heb je dat goed gezegd!


vrijdag 12 april 2013

Ramenwasservice in plaats van thuishulp #3

Goedemiddag, ik zou graag in contact komen met de journalist die een artikel heeft geschreven over de ramenwasservice van de thuiszorg. Ik heb daarover een mail gestuurd maar geen reactie ontvangen. Ik vroeg mij af of mijn mail wel goed is aangekomen.
De betreffende journalist is nu niet aanwezig, kunt u later terugbellen?
Dat zal ik doen, bedankt.

Later die dag

Ja, klopt maar ik werk niet meer op die redactie, ik heb de mail doorgestuurd aan mijn collega die daar nu over gaat. Ik geef u zijn mailadres.
Ok bedankt, ik stuur dan nog een mailtje.


Beste Krant,
Op 29 maart stuurde ik een mail aan een journalist die hij aan u heeft doorgestuurd, zo hoorde ik vandaag van hem. De reden waarom ik u mail is dat ik vandaag een artikel op uw site aantrof over de bezuiniging van het ramen wassen door Groot Gelre. 
In het artikel wordt gesteld dat het een bezuiniging van € 200.000 betreft en ook dat de opdracht blijkbaar gegund is aan "een alternatieve collectieve hulpdienst" waar, zo lees ik, mensen met beperking werkzaam zijn. In mijn eerdere mail had ik al aangegeven welke zaken mij waren opgevallen. Als ik het artikel nalees, en de opmerkingen van de lezers daarbij, dan valt op dat het zeer onduidelijk is wat er nu precies aan de hand is als je er niet zelf direct mee te maken hebt zoals mijn moeder. Graag schets ik de situatie:

Mijn moeder heeft een indicatie voor hulp in de huishouding voor een aantal uur per week. Op een vaste dag/tijd komt een vaste hulp haar huis schoonmaken. Deze hulp heeft nu te horen gekregen dat zij 5 minuten per week in moet leveren en dat zij hiervoor de 2 ramen aan de voorzijde niet meer hoeft te wassen. Alle andere ramen moet zij wel wassen, evenals de binnenzijde van de 2 ramen waar het nu om gaat. De reactie van deze hulp: "Ach, ik trek me er niets van aan, als je moeder wilt dat ik die ramen was doe ik dat gewoon hoor." Met andere woorden: in de praktijk krijgt de hulp 5 minuten minder tijd/geld waarvoor zij hetzelfde werk blijft doen. Daarnaast komt er een glazenwasservice bij waar niemand op zit te wachten want ze doen ook nog eens half werk (1x per 3 maanden en ooghoogte). Ik vraag me echt af hoe je dat een bezuiniging kunt noemen.

Wat mij bovendien stoort is dat de indicatie niet voor niets wordt afgegeven en ik vraag me af of het wel is toegestaan om het geld dat ermee gemoeid is op deze manier mag worden opgeknipt. Straks komt er ook een strijkservice, een stofzuigerdienst of beddenopmaakdienst voorbij. Want ik kan me best voorstellen dat wanneer je al het schoonmaakwerk uit elkaar gaat trekken en collectieve contracten voor afsluit wellicht in theorie goedkoper uitpakt dan nu het geval is. Echter, het gaat hier om individuele mensen in individuele huizen (verschillende bouw) en dus niet om een grootschalig verpleeg- of ziekenhuis waar dit soort praktijken waarschijnlijk heel normaal zijn en de bewoners allemaal min of meer dezelfde kwalen/behoeften hebben waardoor deze zorg nodig is. Ook gun ik het bijzondere bedrijven van harte om dit soort opdrachten binnen te halen, maar ik vraag me wel af of hier niet een gesubsidieerde regeling getroffen is omdat het glazenwassers met een beperking betreft, en dan rijst ook nog eens de vraag of  het bezuinigde bedrag nu niet gewoon uit een ander potje komt.

Mijn moeder (83 jaar) heeft Alzheimer en voor haar is structuur en vertrouwdheid heel belangrijk, ik doe er als haar mantelzorger alles aan om haar te helpen om zolang als mogelijk is thuis te laten wonen. Dan helpt het niet als er meer vreemden bij haar langskomen om dezelfde soort werkzaamheden te doen als waarvoor zij ook een vaste hulp heeft. Daarnaast is het onbegrijpelijk dat het slechts gaat om 2 ramen die de hulp er gewoon bij pakt in 2 minuten, waar de ramenwassers er minstens 10 minuten over zouden doen want mijn moeder woont in een flat.

Tot slot vraag ik mij af of we niet beter een PGB aan kunnen gaan vragen voor deze zorg, zodat wij precies zicht houden op de beschikbare financiën en zelf kunnen bepalen hoe deze worden besteed. Ik weet alleen niet of dát in de huidige tijd nog om te zetten is.

Beste journalist, ik hoop dat u de kwestie verder kunt onderzoeken. Inmiddels heb ik meer mensen gesproken die de brief hebben ontvangen en het gaat steeds om een andere individuele situatie, maar iedereen vindt de regeling te bizar voor woorden.  Ik ben graag bereid verdere toelichting te geven. Ik sluit de brief hier nogmaals bij met de vraag om de persoonsgegevens van mijn moeder vertrouwelijk te behandelen en haar uitsluitend via mij te benaderen hierover. Ik hoor graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Nicole

donderdag 11 april 2013

Ramenwasservice in plaats van thuishulp #2

Beste Krant,

...

Het gaat om een brief die ik gisteren bij mijn moeder vond. Geen logo, geen contactpersoon of informatienummer, wél een heel vreemd verhaal en dat vlak voor 1 april… zie de bijlage.

De brief roept zoveel vragen bij mij op, dat ik besloten heb om dit via de krant te doen. Het is te gek voor woorden dat dit op deze manier wordt gecommuniceerd. Ik zet mijn punten op een rijtje:

-Mijn moeder heeft een indicatie voor hulp in de huishouding, en vastgesteld aantal uren en taken daarbij.
-De ramen waar het hier om gaat zijn er 2, die hoger zijn dan ooghoogte (worden zij maar half gedaan?)
-De overige ramen en de binnenkanten worden maandelijks gewassen, dit zijn er 3 + de 2 die nu alleen aan de buitenkant worden gewassen, 1x per kwartaal.

De 5 minuten per week besparing kost de hulp van mijn moeder 1 uur per kwartaal. Als je hierop door gaat rekenen zie je hoe belachelijk het is om hier een apart bedrijf voor in te schakelen. Is dit de manier om te bezuinigen??

Mijn moeder heeft Alzheimer. De bedoeling is dat zij zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Dat lukt tot nu toe uitstekend, zij krijgt daarvoor veel hulp maar is daarmee nog altijd goedkoper dan "weggestopt" worden in een verpleeghuis, wat zij zelf trouwens ook absoluut niet wil.
Het is voor haar belangrijk dat er zoveel mogelijk vertrouwde mensen met haar zorg te maken hebben, deze hele situatie maakt haar ronduit bang.

....

Hartelijke groeten,

Nicole

woensdag 10 april 2013

Ramenwasservice in plaats van thuishulp #1

Kijk eens, ik heb deze brief gekregen van de Thuiszorg, begrijp jij waar dit over gaat?
Even lezen... vreemde brief, geen logo, geen afzendergegevens maar wel ondertekend door de gemeente...
Het gaat over bezuinigingen toch?
Ja, maar wel op een heel vreemde manier: hier staat dat je hulp in de huishouding 5 minuten per week in moet leveren en dat daarvoor in de plaats "Thuisservice" je ramen komt wassen. Alleen, zij doen dat 1x per kwartaal en alleen de buitenste 2 ramen. Alle andere ramen en de binnenzijde moet je eigen hulp blijven doen.
Zie je wel, ik schrok zó van die brief, kijk: hier staat 75% afbouwen en hier staat collectieve diensten..
Het is een gekke brief want er staat niet eens een naam en telefoonnummer bij. Als afsluitende zin staat er: "Wij hopen u met bovenstaande goed te hebben geïnformeerd en horen achteraf graag uw bevindingen." Bij wie kunnen we die bevindingen dan kwijt en wanneer is "achteraf?"
Krijg ik dan allemaal vreemde mensen over de vloer?
Er staat dat zij niet binnenkomen, ze doen alleen de ramen op de galerij op ooghoogte.
Op ooghoogte? En daarboven dan?
Weet ik ook niet, maar je eigen hulp doet de binnen- en buitenkant toch tegelijk?
Ja tuurlijk, je gaat niet de ramen aan één kant wassen en de andere kant niet.
Weet je Mam, het lijkt wel een 1 april grap. Er staat niet eens een logo op de brief. Ik denk dat ik hem naar de krant stuur, eens kijken wat zij ervan vinden.
Oooh, durf je dat? Nou, dan ben ik benieuwd of dat in de krant komt!


Dit is de tekst van de brief:

20 maart 2013


Geachte mevrouw ,

Via de gemeente heeft u een indicatie voor Hulp bij het Huishouden. Onze organisatie is voor het jaar 2013 gegund door de gemeente om hieraan uitvoering te geven. Eén van de eisen in de gunning is het aanbieden van collectieve diensten. Deze eis is gesteld met het oog op de voorgenomen plannen van het kabinet om Hulp bij het Huishouden vanaf 1 januari 2015 met 75% af te bouwen.

Momenteel zijn er een aantal werkzaamheden in uw indicatie, die collectief aangeboden kunnen worden. Denk hierbij aan: boodschappen, was -en strijk, ramenwassen etc. Wij hebben de afgelopen maanden de samenwerking gezocht met de gemeente om collectieve diensten in te zetten, die in de toekomst betaalbaar moeten zijn met oog op de genoemde afbouw.

Vanaf april 2013 starten wij met het collectief laten uitvoeren van het wassen van uw ramen/voordeur aan de buitenkant van uw huis. Op dit moment worden deze werkzaamheden door uw thuishulp uitgevoerd waarbij het gaat om ramen op ooghoogte. De ramen, die niet vallen onder uw indicatie worden niet gedaan. De kosten van deze collectieve dienst worden betaald door de thuiszorgaanbieders in Arnhem.

Wat merkt u hier zelf van?
Per week komt uw thuishulp 5 minuten minder op uw indicatie. Uw indicatie zal in zijn volledigheid gefactureerd worden aan de gemeente. In de gunning heeft de gemeente gesteld, dat ramen één keer per kwartaal gewassen hoeven te worden. Eén keer per kwartaal komt bij u Thuisservice om de ramen/voordeur te wassen op ooghoogte. Zij doen de ramen waarvoor zij niet door uw huis hoeven te lopen. De ramen aan de binnenkant van u huis worden door uw eigen thuishulp gewassen.

Hoe herkent u deze mensen?
Thuisservice staat duidelijk aangegeven op de werkkleding van de medewerkers.

Wanneer komt de ramenwasservice?
Uw vaste thuishulp ontvangt van ons de planning wanneer thuisservice bij u in de wijk is.
Hij/zij stelt u hiervan op de hoogte.

Wij hopen u met bovenstaande goed te hebben geïnformeerd en horen achteraf graag uw bevindingen.

Met vriendelijke groet,

Gemeente A
Thuiszorgorganisatie