woensdag 10 april 2013

Ramenwasservice in plaats van thuishulp #1

Kijk eens, ik heb deze brief gekregen van de Thuiszorg, begrijp jij waar dit over gaat?
Even lezen... vreemde brief, geen logo, geen afzendergegevens maar wel ondertekend door de gemeente...
Het gaat over bezuinigingen toch?
Ja, maar wel op een heel vreemde manier: hier staat dat je hulp in de huishouding 5 minuten per week in moet leveren en dat daarvoor in de plaats "Thuisservice" je ramen komt wassen. Alleen, zij doen dat 1x per kwartaal en alleen de buitenste 2 ramen. Alle andere ramen en de binnenzijde moet je eigen hulp blijven doen.
Zie je wel, ik schrok zó van die brief, kijk: hier staat 75% afbouwen en hier staat collectieve diensten..
Het is een gekke brief want er staat niet eens een naam en telefoonnummer bij. Als afsluitende zin staat er: "Wij hopen u met bovenstaande goed te hebben geïnformeerd en horen achteraf graag uw bevindingen." Bij wie kunnen we die bevindingen dan kwijt en wanneer is "achteraf?"
Krijg ik dan allemaal vreemde mensen over de vloer?
Er staat dat zij niet binnenkomen, ze doen alleen de ramen op de galerij op ooghoogte.
Op ooghoogte? En daarboven dan?
Weet ik ook niet, maar je eigen hulp doet de binnen- en buitenkant toch tegelijk?
Ja tuurlijk, je gaat niet de ramen aan één kant wassen en de andere kant niet.
Weet je Mam, het lijkt wel een 1 april grap. Er staat niet eens een logo op de brief. Ik denk dat ik hem naar de krant stuur, eens kijken wat zij ervan vinden.
Oooh, durf je dat? Nou, dan ben ik benieuwd of dat in de krant komt!


Dit is de tekst van de brief:

20 maart 2013


Geachte mevrouw ,

Via de gemeente heeft u een indicatie voor Hulp bij het Huishouden. Onze organisatie is voor het jaar 2013 gegund door de gemeente om hieraan uitvoering te geven. Eén van de eisen in de gunning is het aanbieden van collectieve diensten. Deze eis is gesteld met het oog op de voorgenomen plannen van het kabinet om Hulp bij het Huishouden vanaf 1 januari 2015 met 75% af te bouwen.

Momenteel zijn er een aantal werkzaamheden in uw indicatie, die collectief aangeboden kunnen worden. Denk hierbij aan: boodschappen, was -en strijk, ramenwassen etc. Wij hebben de afgelopen maanden de samenwerking gezocht met de gemeente om collectieve diensten in te zetten, die in de toekomst betaalbaar moeten zijn met oog op de genoemde afbouw.

Vanaf april 2013 starten wij met het collectief laten uitvoeren van het wassen van uw ramen/voordeur aan de buitenkant van uw huis. Op dit moment worden deze werkzaamheden door uw thuishulp uitgevoerd waarbij het gaat om ramen op ooghoogte. De ramen, die niet vallen onder uw indicatie worden niet gedaan. De kosten van deze collectieve dienst worden betaald door de thuiszorgaanbieders in Arnhem.

Wat merkt u hier zelf van?
Per week komt uw thuishulp 5 minuten minder op uw indicatie. Uw indicatie zal in zijn volledigheid gefactureerd worden aan de gemeente. In de gunning heeft de gemeente gesteld, dat ramen één keer per kwartaal gewassen hoeven te worden. Eén keer per kwartaal komt bij u Thuisservice om de ramen/voordeur te wassen op ooghoogte. Zij doen de ramen waarvoor zij niet door uw huis hoeven te lopen. De ramen aan de binnenkant van u huis worden door uw eigen thuishulp gewassen.

Hoe herkent u deze mensen?
Thuisservice staat duidelijk aangegeven op de werkkleding van de medewerkers.

Wanneer komt de ramenwasservice?
Uw vaste thuishulp ontvangt van ons de planning wanneer thuisservice bij u in de wijk is.
Hij/zij stelt u hiervan op de hoogte.

Wij hopen u met bovenstaande goed te hebben geïnformeerd en horen achteraf graag uw bevindingen.

Met vriendelijke groet,

Gemeente A
Thuiszorgorganisatie
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom!